Reklamacje

Otrzymanie uszkodzonej przesyłki  

Przed odebraniem przesyłki należy zawsze sprawdzić, czy nie uległa ona uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze sklepem pod numerem telefonu: +48 62 725 58 20.

W sytuacji przyjęcia uszkodzonej przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia Protokołu Szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy. Protokół Szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego markę i model.

Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki. 

Pamiętaj, że masz również prawo, po potwierdzeniu odbioru przesyłki, w obecności kuriera rozpakować paczkę i sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia braku towaru lub niezgodności towaru z zamówieniem, spisz w obecności kuriera protokół szkody a następnie zgłoś reklamacje zgodnie z procedurą reklamacyjną (dział: Zgłaszanie Reklamacji) , załączając skan protokołu.

W przypadku stwierdzenia braku/niezgodności towaru po oddaleniu się kuriera, możesz niezwłocznie zgłosić ten fakt firmie kurierskiej (do 7 dni od daty otrzymania przesyłki). Pamiętaj również o zgłoszeniu zaistniałej sytuacji nam.

Instrukcja postępowania na wypadek otrzymania uszkodzonej przesyłki - kliknij tutaj

Kiedy i gdzie złożyć reklamację?

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Kupujący może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

Kupujący posiada prawo do zgłaszania roszczeń reklamacyjnych bezpośrednio do Autoryzowanych Punktów Serwisowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie gwarancyjnej, jeśli taka została dołączona do produktu.

Wszystkie zgłoszenia żądania naprawy mogą być realizowane za pośrednictwem sklepu itunarzedzia.pl. W takim przypadku prosimy o postępowanie zgodnie procedurą opisaną w sekcji "Jak zgłosić reklamację".

Jak prawidłowo zgłosić reklamację na platformie itunarzędzia.pl?

W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego zaleca się zgłaszanie wad zakupionych produktów zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Prosimy nie wysyłać na nasz adres reklamacji bez wcześniejszego ich zgłoszenia. Przesyłki bez zgłoszonej dostawy nie są odbierane.

 

Krok 1 - Zgłoś reklamację

 • Pobierz druk Zgłoszenia Reklamacyjnego
 • Wypełnij i prześlij zgłoszenie drogą elektroniczną na adres sklep@itunarzedzia.pl (preferowana forma kontaktu)
 • Możesz również przesłać zgłoszenie na adres: itunarzedzia.pl – JOTKEL Jan Krzywonos Sp. k., ul. Wiejska 43, 63-700 Krotoszyn;
 

Krok 2 - Czekaj na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

 • Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest indywidualny numer rejestracji, który od nas otrzymasz. Wpisz ten numer w odpowiednim polu w druku "Zgłoszenie reklamacyjne". Umożliwi on nam identyfikację reklamowanego produktu, gdy go otrzymamy.
 

Krok 3 - Przygotuj produkt do wysyłki

Do przesyłki należy dołączyć:

 • wypełniony i podpisany druk zgłoszenia reklamacyjnego,
 • kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną (jeśli tak została wydana),
 • kopię certyfikatu przedłużonej gwarancji - jeżeli produkt został zarejestrowany.

Produkt przekazany do reklamacji powinien być umieszczony w opakowaniu zabezpieczającym go przed powstaniem uszkodzeń związanych z transportem (preferowane oryginalne opakowanie). Odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia produktu ponosi wysyłający.

UWAGA! Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób zamontowania jego wysyłka byłaby niemożliwa lub nadmiernie utrudniona, Zgłaszający poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

Krok 4 - Przekaż przesyłkę kurierowi

 • Otrzymasz od nas mailem list przewozowy.
 • Kurier na nasze zlecenie odbierze przesyłkę
 • Klient składający reklamację nie ponosi kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do Sprzedawcy.

UWAGA! Użytkownik zobowiązany jest do:

 • przekazania do naprawy produktu kompletnego wraz z osprzętem i dokumentami,
 • przekazania urządzenia, posiadającego silnik spalinowy, bez paliwa w zbiorniku oraz bez oleju silnikowego, 
 • przekazania urządzenia pozbawionego wymiennego pojemnika z gazem zasilającym lub opróżnionego z gazu w przypadku narzędzia wyposażonego w pojemnik niewymienny.

Rozpatrzenie reklamacji / naprawa

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

O rozpatrzeniu reklamacji Zgłaszający zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

W przypadku uwzględnienia reklamacji na korzyść Konsumenta, koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji produkt zostanie odesłany do Zgłaszającego wraz z opinią o niezasadności reklamacji w terminie do 14 dni. Koszt przesyłki w takim przypadku (zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w dziale Rodzaje i koszty dostawy) ponosi Zgłaszający.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium