Warunki gwarancji

Wszystkie produkty dostępne w sklepie itunarzedzia.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiadają rękojmię za wady na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu (z zastrzeżeniami wynikającymi z ustawy Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Część produktów objęta jest gwarancją udzielaną przez Producenta lub polskiego Dystrybutora obowiązującą na terenie Polski.

 • Warunki gwarancji określa Producent lub Dystrybutor produktu, dlatego Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ich zobowiązań;
 • Szczegółowe warunki gwarancji produktów oraz czas jej trwania znajdują się w kartach gwarancyjnych wystawianych przez gwaranta oraz w materiałach publikowanych na jego stronie internetowej.
 • Ogólne warunki oraz informacje dotyczące gwarancji udzielanych przez poszczególne marki narzędziowe znajdziesz poniżej jak i w wersji skróconej na karcie produktu oraz na karcie gwarancyjnej dostarczanej wraz z urządzeniem.
 • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść zobowiązań Producenta lub Dystrybutora.
 • Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Produktu.

Ochronie z tytułu rękojmi lub gwarancji nie podlegają:

 • elementy Produktu podlegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, jak również wady Produktu wynikające z naturalnego zużycia niektórych jego elementów;
 • produkty stanowiące materiały eksploatacyjne i/lub podlegające zużyciu eksploatacyjnemu, chyba że zostały zareklamowane w oryginalnym opakowaniu, są całkowicie nowe, i nie noszą śladów użycia;
 • wady powstałe w Produkcie na skutek nie przestrzegania i/lub nie wypełniania przez użytkownika zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i eksploatacji Produktu;
 • produkty, w których użytkownik dokonał samodzielnej naprawy lub modyfikacji konstrukcji.

Ważne! Należy zachować dowód zakupu (fakturę / paragon), kartę gwarancyjną (jeśli taka została wydana do urządzenia), certyfikat rozszerzonej gwarancji (jeśli taka została zarejestrowana) a także oryginalne opakowanie do momentu zakończenia okresu gwarancyjnego. Jest to podstawą do zgłaszania reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wady zakupionego przedmiotu, Klient może skorzystać z prawa do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi. Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy sprzedaży.

Szczegóły procedury reklamacyjnej w dziale: Reklamacje

WARUNKI GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNE MARKI NARZĘDZIOWE:

Zakup konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 (Dz.U.02141.1176): Jest to zakup dokonany przez osobę fizyczną, która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.

Zakup komercyjny dokonany przez podmiot gospodarczy lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w celu związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą.

JOTKEL

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej lub w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej lub w dowodzie zakupu)

MAKITA

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu) z wyjątkiem akumulatorów, na które okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu) z wyjątkiem akumulatorów, na które okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.

GWARANCJA ROZSZERZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM:

 • elektronarzędzia - gwarancja 3 lata: wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie www.rejestracja.makita.plprzy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu.
 • narzędzia spalinowe - gwarancja 3 lata:  konieczne jest udokumentowane, odpowiednim wpisem w karcie gwarancyjnej, wykonywanie przeglądów okresowych (odpłatnych).
 • akumulatory - gwarancja 2 lata:  wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji akumulatorów, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie www.rejestracja.makita.pl, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

Przedłużoną gwarancją nie są objęte latarki akumulatorowe, ładowarki do akumulatorów, narzędzia pneumatyczne, akumulatory przemysłowe oraz akumulatorowe narzędzia przemysłowe (niedostępne na rynku detalicznym).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji oraz instrukcję rejestracji urządzeń dostępne na stronie: www.makita.pl

MILWAUKEE

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu) 
 • zakup konsumencki: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu) z wyjątkiem akumulatorów, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

GWARANCJA ROZSZERZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM:

 • gwarancja 3 lata: wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie www.rejestracja.milwaukee.eu, przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

Akumulatory, ładowarki jak i osprzęt nie podlegają wydłużonej gwarancji.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji oraz instrukcję rejestracji urządzeń dostępne na stronie: www.milwaukeetool.eu

GRAPHITE

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 3 lata od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 3 lata od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji dostępne na stronie: www.graphite.pl

GRAPHITE PRO

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu) 
 • zakup konsumencki: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

GWARANCJA ROZSZERZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM:

 • gwarancja 5 lat: wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie www.graphitepro.pl/rejestracjaprzy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji oraz rejestracji urządzeń dostępne na stronie: www.graphitepro.pl/regulamin

VERTO

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

NEO TOOLS

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu) 
 • zakup konsumencki: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu)

GWARANCJA ROZSZERZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM:

 • gwarancja 25 lat: na narzędzia mechaniczne NEO, od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji oraz listy narzędzi objętych 25-letnią gwarancją: neo-tools.com/warunki-gwarancji

TOPEX

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

IDEAL

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

TELWIN

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

AIRPRESS

GWARANCJA PODSTAWOWA:

Kompresory tłokowe serii niebieskiej; dentystyczne kompresory tłokowe; kompresory tłokowe wyciszane serii APZ; kompresory tłokowe spalinowe; osuszacze; narzędzia pneumatyczne:

 • zakup komercyjny: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej lub w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej lub w dowodzie zakupu)

Kompresory tłokowe serii HL / HK / VK / GK / K; kompresory śrubowe serii APS Basic / APS / APS-D:

 • zakup komercyjny: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej lub w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej lub w dowodzie zakupu)

DeWalt

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu) 
 • zakup konsumencki: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu)

GWARANCJA ROZSZERZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM:

 • gwarancja 3 lata: wystarczy dokonać bezpłatnej rejestracji zakupionego urządzenia, w ciągu 30 dni od daty zakupu, na stronie www.dewalt/rejestracja przy czym gwarancja obowiązuje od daty zakupu.

Produkty wykluczone z 3-letniej Gwarancji: narzędzia mocujące np. gwoździarki, narzędzia udarowe prochowe, akumulatory i ładowarki, przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – “Przerobione fabrycznie” i/lub oznaczone “Q”, kompresory i wytwornice prądu. Zestawy składające się z wielu narzędzi są również wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji: www.dewalt.pl/warunki-gwarancji

STARMIX

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

MASTER

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu) 
 • zakup konsumencki: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w dowodzie zakupu)

GWARANCJA ROZSZERZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH I FIRM:

 • gwarancja 24 miesiące: Warunkiem otrzymania dodatkowego roku gwarancji jest rejestracja produktu poprzez przesłanie do MCS Central Europe Sp. z o. o. szczegółowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z ankietą oraz dokonanie odpłatnego przeglądu serwisowego w autoryzowanym punkcie serwisowym, pomiędzy 10 a 12 miesiącem upływającym od daty zakupu urządzenia. Należy również zachować do wglądu fakturę lub paragon dokumentujący zakup urządzenia, dokonanego na terenie Polski.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji: www.masterheaters.pl/gwarancja

STEINEL

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 36 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

SCHEPPACH

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 24 miesiące od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

DREMEL

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

Szczegółowe informacje dotyczące warunków gwarancji: www.dremeleurope.com/gwarancja

VANDER

GWARANCJA PODSTAWOWA:

 • zakup komercyjny: 12 miesięcy od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)
 • zakup konsumencki: 24 miesiace od daty sprzedaży (daty potwierdzonej w karcie gwarancyjnej oraz w dowodzie zakupu)

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@itunarzedzia.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium